Persembahan Janda Miskin: Belajar Ilmu Sejati #433, Senin 22 November 2021

/ November 22, 2021

Senin, 22 November 2021
Peringatan Wajib St. Sesilia, Perawan dan Martir

Doa Pembuka

Allah Bapa sumber kehidupan kekal, menjadi pengikut Kristus Putra-Mu akan selalu berhadapan dengan kenyataan ditolak, dimusuhi bahkan dianiaya. Berilah aku keteguhan hati untuk tetap setia dengan mengingat janji keselamatan-Mu seperti diteladankan oleh St. Sesilia. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Amin.

Inilah Injil Suci menurut Lukas (21:1-4)

“Yesus melihat seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti derma.”

Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya.”

“Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatiMu”

Share this Post