Perempuan Siro Fenisia Memohon Kepada Yesus: Belajar Ilmu Sejati #818 Kamis 9 Februari 2023

/ February 9, 2023