Pengumuman Gereja Paroki St. Yoseph Medari 4 Juni 2022

/ June 4, 2022

Pengumuman Gereja Paroki St. Yoseph Medari 4 Juni 2022

1. Sekretariat Paroki (CP Mbak Retno)
a. Ujub Minggu ini
1. Atur panuwun saking kel Bpk Ratiyana sekalian saking lingkungan St Maria Pendeman awit sampun kaparingan momongan mugi dados lare ingkang ngurakapi dating tiyang sepuh, masyarakat nigari lan agami.
b. Akan menikah secara Katolik

c. Lain – lain
1. Agenda Minggu 05 Juni 2022
– Pepanggihan kangge calon panampi sakramen Komuni sepisan wonten ruang Pius wanci jam 08.00 Wib.
– Sekolah Minggu kangge lare lare mapan wonten kelas Lintang Sumunar wanci jam 08.30 WIB
2. Pariwara saking bidang Paguyuban Pengurus Kawil/kaling :
Kasuwun rawuhipun Bapak/Ibu ketua lingkungan lan ketua wilayah wonten pepenggihan paguyuban pengurus Kaling/kawil, mapan wonten ing Dalemipun Bapak Antonius Suharyanto ( Wadas Tridadi Sleman ) lingkungan santa Yohana Sleman Timur, dinten Minggu tanggal 12 Juni 2022 wanci jam 10.00 WIB. Ingkang boten saged ngrawuhi kasuwun ngintun wakilipun supados mboten ketinggalan informasi.
3. Ketua utawi Pengurus Lingkungan kasuwun mendhet serat-serat woten ing loker ngajeng sekretariat paroki.

d.Jadwal Perayaan Ekaristi
Hari Raya Pentakosta :
a. Sabtu, 4 Juni 2022 pukul 19.00 : Wilayah 2 di Gereja Paroki
b. Sabtu, 4 Juni 2022 pukul 17.00 : di Gereja Stasi Seyegan
c. Minggu, 5 Juni 2022 pukul 08.00 : di Gereja Stasi Seyegan
d. Minggu. 5 Juni 2022 pukul 07.00 : Wilayah 1 di Gereja Paroki
e. Minggu, 5 Juni 2022 pukul 09.00 : Wilayah 3 di Gereja Paroki
f. Minggu, 5 Juni 2022 pukul 16.00 : Wilayah 4 di Gereja Paroki
Hari Raya Tritunggal Mahakudus :
g. Sabtu, 11 Juni 2022 Pukul 19.00: Wilayah 1 Kapel Kadisobo
h. Sabtu, 11 Juni 2022 Pukul 17.00 : Gereja Stasi Seyegan
i. Minggu, 12 Juni 2022 Pukul 08.00 : Gereja Stasi Seyegan
j. Minggu, 12 Juni 2022 Pukul 07.00 : Wilayah 4 Gereja Paroki
k. Minggu, 12 Juni 2022 Pukul 09.00 : Wilayah 2 Gereja Paroki
l. Minggu, 12 Juni 2022 Pukul 16.00 : Wilayah 3 Gereja Paroki

e. Jadwal Menghias Altar
a. 11 Juni 2022 : Wilayah 4
b. 18 Juni 2022 : Wilayah 2

2. Tim Pelayanan
a. Bendahara Paroki
Laporan keuangan sampai dengan tgl 3 Juni 2022
a. Kolekte (Cp : Ibu Rosa)
– Kolekte I : Rp 22.896.300,-
– Kolekte II : Rp 8.988.500,-
b. APBU Bulan Mei : 9.450.000,-

Berkah Dalem
TPIP

Share this Post