Bunda Maria Bunda Gereja: Belajar Ilmu Sejati #904 Senin 29 Mei 2023

/ July 6, 2023

https://youtu.be/8SUwUzA3-q0 Senin, 29 Mei 2023Peringatan Wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja Doa Pembuka Allah Bapa Yang Maharahim, Putra Tunggal-Mu yang dipaku di kayu salib, telah memilih Santa Perawan Maria, Bunda-Nya, untuk menjadi Bunda kami juga. Semoga dengan pertolongan kasih-Nya, Gereja-Mu semakin berbuah limpah dari hari ke hari dan bersukacita dalam kekudusan anak-anaknya serta mampu merangkul seluruh keluarga umat manusia. Dengan

Read More

Hari Raya Pentakosta: Belajar Ilmu Sejati #903 Minggu 28 Mei 2023

/ July 6, 2023

https://youtu.be/fK70vUWFokA Minggu, 28 Mei 2023Hari Raya Pentakosta   Doa Pembuka Allah Bapa kami yang mahaagung dan kekal, berkat misteri Pentakosta Engkau menguduskan Gereja-Mu di antara para bangsa dengan segala bahasa. Sebarluaskanlah anugerah Roh Kudus ke seluruh dunia. Ulangilah mukjizat Pentakosta: sentuhlah dengan Roh-Mu hati umat beriman, seperti yang Kaulakukan pada awal pewartaan Injil. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu,

Read More

Yesus Firman Allah Yang Tak Terbatas: Belajar Ilmu Sejati #902 Sabtu 27 Mei 2023

/ July 6, 2023

https://youtu.be/y-k-OjyTzrk Sabtu Pagi, 27 Mei 2023Hari Biasa Pekan VII Paskah (Novena Roh Kudus hari Kesembilan)   Doa Pembuka Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami telah Kauperkenankan merayakan kebangkitan Putra-Mu selama masa Paskah, yang esok akan memuncak dan berakhir pada hari raya kedatangan Roh Kudus. Semoga berkat bantuan-Mu kami dapat mewujudkan rahmat Paskah dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Tuhan

Read More

Tiga Pertanyaan Yesus Kepada Petrus: Belajar Ilmu Sejati #901 Jumat 26 Mei 2023

/ July 6, 2023

https://youtu.be/MYVjAMMaIt0 Jumat, 26 Mei 2023Peringatan Wajib St. Filipus Neri, Imam (Novena Roh Kudus hari Kedelapan) Doa Pembuka Allah Bapa, sumber kegembiraan kami, abdi-adi-Mu yang setia Kauluhurkan dengan kesucian mulia. Maka, kami mohon kepada-Mu, kobarkanlah dalam diri kami api Roh Kudus yang menyala-nyala dalam hati Santo Filipus Neri. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau

Read More

Supaya Sempurna Menjadi Satu: Belajar Ilmu Sejati #900 Kamis 25 Mei 2023

/ July 6, 2023

https://youtu.be/flJafasALr8 Kamis, 25 Mei 2023Hari Biasa Pekan VII Paskah — Novena Roh Kudus hari Ketujuh   Doa Pembuka Allah Bapa Mahabaik, Putra-Mu telah Kauutus mendatangi kami, mencari yang tersesat jalannya. Semoga mata kami terbuka terhadap yang baik. Ajarilah kami mendengarkan sabda pengampunan-Mu. Tabahkanlah hati kami bila semangat kami mengendor dan ingatkanlah kami akan keagungan karya-Mu dengan penuh rasa syukur. Sebab

Read More

Supaya Mereka Menjadi Satu: Belajar Ilmu Sejati #899 Rabu 24 Mei 2023

/ June 10, 2023

https://youtu.be/KITI-VoSm0g Rabu, 24 Mei 2023 Hari Biasa Pekan VII Paskah — Novena Roh Kudus hari Keenam Doa Pembuka Allah Bapa Yang Mahaesa, perkenankanlah semua yang dihimpun Roh Kudus dalam Gereja-Mu, mengabdi Engkau dengan tulus ikhlas dan bersatu padu dalam cinta kasih. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang

Read More

Kuatkan Hatimu Kristus Telah Mengalahkan Dunia: Belajar Ilmu Sejati #898 Senin 22 Mei 2023

/ May 26, 2023

https://youtu.be/LcUfYKvv2Gg Hari Biasa Pekan VII Paskah (Novena Roh Kudus hari keempat)   Doa Pembuka Allah Bapa Mahakudus, semoga kekuatan Roh-Mu turun, agar kami mematuhi kehendak-Mu dengan setia dan mengamalkannya dalam cara hidup kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Suci menurut Yohanes

Read More

Percaya Dan Mengasihi Yesus: Belajar Ilmu Sejati #897 Sabtu 20 Mei 2023

/ May 20, 2023

https://youtu.be/avHg8U9i0e8 Sabtu, 20 Mei 2023Hari Biasa Pekan VI Paskah   Doa Pembuka Allah Bapa Yang Mahabijaksana, Putra-Mu menjanjikan Roh Kudus kepada para rasul dan memenuhi janji-Nya sesudah naik ke surga. Semoga kami pun Kaulimpahi kurnia Roh Kudus. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Suci

Read More

Kegembiraanmu Takkan Dirampas Siapapun: Belajar Ilmu Sejati #896 Jumat 19 Mei 2023

/ May 20, 2023

https://youtu.be/73GqgSlQEbc Jumat, 19 Mei 2023Hari Biasa Pekan VI Paskah (Novena Roh Kudus Hari Pertama)   Doa Pembuka Allah Bapa Pokok Keselamatan kami, berkat kebangkitan Kristus kami lahir kembali dalam pembaptisan dan menerima hidup baru. Arahkanlah hati kami kepada Kristus, yang kini duduk di sisi kanan-Mu. Semoga kami Kauanugerahi hidup abadi, bila Penyelamat kami datang dalam kemuliaan. Sebab Dialah Tuhan yang

Read More

Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus: Belajar Ilmu Sejati #895 Kamis 18 Mei 2023

/ May 20, 2023

https://youtu.be/naB4JPbhdZU Kamis, 18 Mei 2023Hari Raya Kenaikan Tuhan Doa Pembuka Allah Yang Mahakuasa, semoga kami bersorak-sorai karena sukacita yang suci dan dengan gembira mengucap syukur. Sebab dalam diri Kristus yang naik ke surga kami ditinggikan, dan sebagai anggota Tubuh-Nya kami pun berharap akan turut serta dalam kemuliaan Kristus, Kepala Gereja, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan

Read More